Činnosti v oboru provozování kanalizací a ČOV

 

 • Servisní činnost – administrativní část služby
 • Zpracování kanalizačních řádů a provozních řádů ČOV
 • Oznámení údajů pro vodní bilanci
 • Poplatková hlášení
 • Majetková a provozní evidence
 • Kalkulace ceny stočného
 • Hlášení o odpadech
 • Roční hlášení o vodovodech a kanalizacích VH-8b
 • Vydávání stanovisek k výstavbě v rámci stavebních a územních řízení, stanoviska k možnosti připojení na kanalizaci , účast na stavebních a územních řízení, vydávání stanovisek k existenci sítí vodohospodářské infrastruktury
 • Účast při kontrolách vodohospodářských zařízení ze strany České inspekce životního prostředí a orgánů státní správy (zejména místně příslušných odborů životního prostředí)
 • Zpracování plánu obnovy vodohospodářského majetku – plán plánovaných oprav, plán investic
 • Zajištění podkladů pro výběrová řízení na plánované opravy a investice
Pro-system
SÍDLO A KANCELÁŘ
Věštínská 1611/19, 153 00
Praha 5 – Radotín
KONTAKTY
Mail: prosystem@pro-systemvs.cz
Telefon: +420 257 313 080
Telefon: +420 739 097 634
©2021 PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o., vytvořilo Lagarto.cz